fbpx

Vezetői tréningek referencia lista

BPW Hungaria Rt.Szombathely Vezetési ismeretek – középvezetőknek DKG-EAST Kft.Nagykanizsa Prezentációs tréning – vezetőknek EDS Magyarország Kft.VasvárNyílt tréning – vezetés elmélet és gyakorlat Ebeplan Kft. Szombathely Coaching – vezetővel EYBL Kft. Lenti Vezetési ismeretek tréningek – középvezetőknek Fiat Magyarország Kft. Budapest Vezetői tréning – vezetőknek Ford Motor Hungária Kft. Budapest Vezetői tréning – vezetőknek Forma Vitrum […]

Gyógyszeripari üzleti kommunikáció

A tréning célja: A gyógyszeriparban dolgozó értékesítők (orvoslátogatók, patikalátogatók) üzleti kommunikációjának fejlesztése. Tekintettel az iparág specialitására, nem adunk meg képzési tematikát, hanem a Megbízóval való kommunikáció során egyénileg alakítjuk ki a fejlesztési irányokat. A tréning folyamán alkalmazott módszerek: A tréningre a közös párbeszéd, az interaktivitás jellemző. Tréningjeink teljes mértékben gyakorlatcentrikusak. A tréneri prezentáció mellett a […]

Emberközpontú vezetés

A tréning célja: A dolgozók nem csak robotok, hanem önálló gondolatokkal és érzésekkel rendelkező, hús vér emberek. Ennek figyelmen kívül hagyása végzetes következményekhez vezethet egy munkahelyen. A tréning során a résztvevők iránymutatást kapnak arra vonatkozóan, hogy mint vezetők milyen lehetőségekkel rendelkeznek az emberközpontú vezetés kialakításához. Megismerkedhetnek olyan vezetői módszerekkel, melyek segíthetik őket ebben. Felhívjuk a […]

Előadások megtartása, prezentáció

A tréning célja: A prezentációs tréning során a résztvevők sajátítsák el a következő kompetenciákat: Olyan tudás kifejlesztése, mely képessé teszi a résztvevőket önmaguk és a kívánt mondanivaló prezentálására Megfelelő szintű felkészülés az előadásra Az előadások vázlatának helyes megszerkesztése Egy előadáshoz szükséges retorikai elemek ismerete A jó előadáshoz szükséges non verbális kommunikáció elsajátítása A diaszerkesztés szabályainak […]

Beszerzői kommunikáció

A tréning célja: A tréning során a résztvevők elsajátítják azokat a kommunikációs elemeket, melyek hozzásegítik őket a minél hatékonyabb beszerzői tárgyalásokhoz és cégük eredményesebb képviseletéhez. A tréning kimondottan beszerzői tárgyalási helyzetekben használható tárgyalástechnikai módszereket mutat be. A tréning folyamán alkalmazott módszerek: A tréningre a közös párbeszéd, az interaktivitás jellemző. Tréningjeink teljes mértékben gyakorlatcentrikusak. A tréneri […]

A vezetés alapjai tréning

A tréning célja: A tréning során megszerzett tudás képessé tegye a résztvevőket a vezetői munka hatékony ellátására, elsajátítsák a vezetéselmélet ide vonatkozó részeit és a helyzetgyakorlatok, szituációk segítségével gyakorolják a vezetői munka alapelemeit. A tréninget követően a résztvevők: ismerjék a vezetővé válással járó nehézségeket tudjanak eligazodni a különböző vezetési módszerek között képesek legyenek a problémák […]

Mystery shopping

A tréning célja: Cégünk vállalja, hogy trénereink, illetve színművész munkatársaink közreműködésével próbavásárlásokat hajt végre. A próbavásárlások megmutatják a megrendelő által üzemeltetett kereskedelmi egységek, szervizek, szolgáltatások erősségeit, valamint feltárják azokat a hibákat, hiányosságokat is, ahol fejlesztésre van szükség. A próbavásárlások eredményeire támaszkodva lehetőség van a hibák kijavítására, a szolgáltatás célzott fejlesztésére.

Asszertivitás tréning

A tréning célja A mindennapi élet során, a kétszemélyes helyzetekben, vagy az együttműködő munkahelyi csoportokban szükségszerűen jönnek létre konfliktusok, érdekkülönbségek, amikor ellentétes véleményünket kell kifejtenünk, kérést kell visszautasítanunk, vagy kritikának kell hangot adnunk. Ilyen esetekben el kell érnünk, hogy álláspontunkat hatékonyan, érthetően kifejtsük, azt mások megértsék és el is fogadják. Az asszertivitás tréning során a […]