fbpx

Hogyan építsünk új tudást?

Bár életünk során sokszor kerülünk tanulási helyzetbe, csak ritkán vagyunk olyan szerencsések, hogy útmutatást kapunk ahhoz, hogyan is érdemes tanulni. Mivel a gyermekkori tanulás kötelező jellegű, már eleve negatív előjelű. De hogyan léphetünk túl ezen a kellemetlen beidegződésen felnőttkorunkban?

Felnőttkorban is két eset fordulhat elő: vagy saját elhatározásunkból kezdünk valami új elsajátításába, vagy munkahelyi elvárás, akár kötelező feladat, részt venni képzésben. Annyiban könnyebb a helyzet, mint gyermekkorunkban, hogy már van rálátásunk arra, hogy mi lehet a haszna a fejlődésnek. Ennek ellenére még nem biztos, hogy a hozzáállásunk pozitív lesz. Van azonban 3 olyan tényező, ami segítségünkre lehet abban, hogy a tanulásban is sikeresek legyünk.

Tudatosság

Az önfejlesztéshez szükséges tudatosságnak több eleme van: egyrészről ismeretek elsősorban saját magunkról, belső folyamataink működéséről. Alapvetően ide tartoznak gondolkodásunk, érzelmi életünk, motivációnk törvényszerűségei. Másik eleme a tudatosságnak a tanulási stílusunkra vonatkozik. Mint számos más területen, itt sem vagyunk egyformák. Attól függően, hogy az információkat milyen módon dolgozzuk fel, a tanulás különböző útjai kényelmesek, kellemesek számunkra. 4 ilyen információfeldolgozási út van:

  • a megtapasztalás,
  • a megfigyelés
  • a gondolkodás
  • és az alkalmazás

láthatjuk, hogy mindegyik más és más aktivitást, bevonódást feltételez, így nem nehéz elképzelni, hogy ami egy egyik embernek kényelmes módja a tudás befogadásának, az a másik számára inkább feszültségek forrása. Így ez a tudás önmagunkról komoly támpont abban, hogyan tudunk legeredményesebben tanulni.

A tudatosság 3. eleme a céltudatosság. Ez a már-már elcsépelt fogalom abban segít minket, hogy ráirányítsuk figyelmünket egy távlati dologra. Valamire, ami ma még nem nyilvánvaló, de a jövőben jelentőséget nyerhet. És a tanulás pont ilyen összefüggésben értelmezhető: ma még nem biztos, hogy hasznát látjuk az átgubbasztott éjszakáknak, az 1000 oldalas könyveknek, de egyszer, valamikor lesz egy pillanat az életünkben, amikor minden értelmet nyer. Mit veszthetünk vele, ha már ma erre a diadalmas pillanatra fókuszálunk?

És ezzel el is értünk a második sikerfaktorhoz, ami nem más, mint

A fókuszálás

Ennek szükségességét az a jelenség indokolja, hogy amire figyelünk, az jelentőséget nyer. Sajnos a XXI. század egyik nagy hiányterméke a figyelem. Ennek hátterében a hihetetlen mennyiségű bennünket érő inger és az ennek következtében fellépő időhiány áll. Mindez annak ellenére igaz, hogy ennyi segítő eszköz és lehetőség még soha nem állt rendelkezésünkre.

A fókuszálás jelentőségét jelzi, hogy önálló pszichoterápiás technika jött létre ennek használatára. Még komoly pszichés megbetegedések kezelésében is hasznos a figyelem koncentrálása. Gondoljunk bele, milyen drámai hatást fejt ki a hétköznapi életben, amikor nem a lélek problémáit célozzuk meg vele, hanem mindennapjaink jobbá tételét.

A figyelem összpontosítására rövid és hosszabb távon is szükség van az eredményes tanuláshoz. Egyrészről szükséges, hogy az anyag feldolgozásához koncentráljunk, a lehető legcélzottabban csak a tananyaggal foglalkozzunk. Itt nem arról van szó, hogy a meditációhoz hasonló üres elmével megnyissuk magunkat az újnak, hanem arról, hogy lehetőség szerint nyugodt környezetben tudjuk időt szánni a tanulásra. Ehhez az is szükséges, hogy igyekezzünk elménkben is rendet teremteni, és amennyire csak lehet, zárjuk le magunkban a problémákon való rágódást. Tudom, hogy a mindennapi stresszfaktorokat nem lehet kizárni az életünkből, és gondok, problémák mindig lesznek körülöttünk, és foglalkozni is kell velük. Arról van szó, hogy amikor a tanulásra szánunk időt, kössünk magunkkal egy egyességet, hogy más aktuális témákkal nem most foglalkozunk, hanem később. Akár egy minitervvel ütemezzük be, hogy konkrétan mikor fogunk visszatérni az aktuális problémákra.

Hosszabb távon úgy tudjuk figyelmünket összpontosítani, hogy nem hagyjuk, hogy a céljaink elsikkadjanak. A tanulás egy körkörös folyamat, mely folyamatos elköteleződést, aktív energiafelhasználást, ismételt nekirugaszkodást, ellenőrzéseket és újratervezést jelent. Ha minden nap tudunk egy kis erőfeszítést kifejteni a hosszú távú siker érdekében, akkor meg tudjuk tartanai a kezdeti lelkesedét.

Reflexió

A harmadik sikerfaktor a tanulásban és persze az élet egyéb területein is a reflexió képessége. Sajnos erre nincs igazán jó magyar kifejezés, így kénytelenek vagyunk használni az eredeti szót. A latin szó eredetileg visszatükröződést, visszaverődést jelent, melynek mélyebb, elvontabb jelentéseként értelmezzük lélektani vonatkozásban. Egyfajta tudatos odafigyelésként, más nézőpontok áttekintéseként értelmezzük. Különösen fontos vonatkozása az önreflexió, amikor saját magunk vizsgálatával foglalkozunk. A cél, hogy áttekintsük a velünk történő eseményeket és azok hatását pszichés működéseinkre. Tudatos és rendszeres alkalmazásával kitágítjuk a magunkról megszerzett tudást, és újfajta szemlélet használatával feltárjuk azokat a rejtett tartalékokat, melyek segítenek potenciálunk kiteljesítésében. Vagyis olyan énképünk lesz, mely reális megfigyeléseken alapul, és támogat minket, ahelyett, hogy akadályokat állítana.

Hogyan fejlődjünk a mindennapokban?

Ha elhatározásunk szilárd abban, hogy nekivágunk egy fejlesztésnek, akkor először is büszkén húzzuk ki magunkat. Megérdemeljük! Igazi XXI. századi fenegyerekek vagyunk, aki nem elégszik meg az iskola nyújtotta alapokkal, hanem fejlődni kíván! Ezután válasszuk ki, hogy milyen oktatási forma a legmegfelelőbb! Ez lehet önképzés, tanfolyamok elvégzése, hivatalos oktatás, vagyis a felnőttképzések bármilyen formája megfelelő. Adjunk egy időkeretet a tanulási projektünknek! Nézzük meg, mennyi időt tudunk rendszeresen rászánni a tanulásra, majd ehhez igazítva az elsajátítandó anyagot, tervezzük meg időben a haladásunkat! Ha lehetőségünk van rá, szervezzük társakat magunk köré! Ha ez nem kivitelezhető, akkor mondjuk el számunkra fontos személyeknek a tervünket, és kérjük támogatásukat! És ekkor már nincs más dolgunk, mint VÁGJUNK BELE! Sok sikert!